<% errorMsg || 'Your email address is invalid' %>
អតិថិជនថ្មី

សំណួរដែលសួរជាញឹកញាប់

តើអ្វីជា ShoppyMesh?

ShoppyMesh សក័្តសម ដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ ម្ចាស់អាជីវកម្ម ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយ និងលើកកម្ពស់ការផ្សព្វផ្សាយ ផលិតផល របស់ពួកគេនៅ លើបណ្តាញ Internet ដើម្បីទទួលបាន ការចាប់អារម្មណ៍ និងបង្កើន ឱកាសមួយសម្រាប់ លក់ និងសម្រាប់ អតិថិជន លើប្រព័ន្ធទិន្នន័យ ដែលបានបានរៀបចំ ដើម្បីស្វែងរក ផលិតផល របស់ពួកគេហើយ និងអាចទាក់ទងជាមួយនឹង អ្នកដទៃទៀត នៅលើ ShoppyMesh ដូច ការផ្ញើសារ ភ្លាមៗ, follow ឬការ ទទួល follow, បញ្ចូល ផលិតផល ក្នុងបញ្ជីរដើម្បីមើល ឬ រាយការណ៍ពី ផលិតផល និងមុខងារជាច្រើនផ្សេងៗទៀត!

អ្នកអាចបង្កើតការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលដោយគ្រាន់តែចុចនៅលើពាក្យ 'ការផ្សព្វផ្សាយផលិតផល' ក្នុងម៉ឺនុយរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ (ម៉ឺនុយកំពូល)។ បន្ទាប់ពីនោះធើ្វតាមជាមួយនឹងជំហានមួយចំនួនដូចខាងក្រោម​ ៖ នៅលើទំព័របង្កើតផលិតផលអ្នកនឹងឃើញមានប្រភេទជាច្រើនដែលអាចប្រើបានសម្រាប់បង្កើតផលិតផល។ ជ្រើសរើសមួយដើម្បីក្លាយជាប្រភេទផលិតផលរបស់អ្នក បន្ទាប់ពីជ្រើសរើសប្រភេទរួចហើយអ្នកត្រូវផ្តល់នូវព័ត៌មានរបស់ផលិតផលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ(វីដេអូ, រូបថត)ដោយមាន 5 ជំហាន ៖

 • ណែនាំ : ផ្តល់ព័ត៌មានមូលដ្ឋានខ្លះសម្រាប់ផលិតផលរបស់អ្នកដូចជា (ចំណងជើងផលិតផល, ការបញ្ចុះតម្លៃ)

 • ពណ៌នាអំពី : ការផ្តល់នូវប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនដូចជារូបថតនិងវីដេអូអំពីផលិតផលរបស់អ្នក

 • ត៌មានលំអិត : ផ្តល់ជូននូវព័ត៌មានលំអិតមួយចំនួន (ព័ត៌មានជាក់លាក់) នៃផលិតផលរបស់អ្នកដូចជា (ពណ៌, ម៉ាក, ព័ត៌មានជាក់លាក់របស់ផលិតផលការបញ្ជាក់, កញ្ចប់លំអិត ... )

 • តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទិញ : ផ្តល់ទីតាំង, ប្រភេទនៃការទូទាត់, តម្លៃនិងសេចក្ដីពិពណ៌នាសម្រាប់អ្នកទិញអាចទាក់ទង

 • ផ្សព្វផ្សាយនិងការមើលជាមុន : ក្នុងការចាប់ផ្តើមដំណើរសាកល្បងយើងមិនទាន់អនុវត្តលក្ខណៈការផ្សព្វផ្សាយនៅឡើយទេ។ ប៉ុន្តែនៅក្នុងជំហាននេះម្តងផលិតផលរបស់អ្នករួចរាល់ហើយដើម្បីមើលជាមុន អ្នកត្រូវចុចប៊ូតុង 'ការមើលជាមុន' នឹងឃើញការមើលជាមុននៃផលិតផលរបស់អ្នកហើយចុចលើ 'ការប្រកាស' អ្នកនឹងមើលឃើញលម្អិតផលិតផលរបស់អ្នក

អ្នកអាចធ្វើឱ្យទាន់សម័យផលិតផលរបស់អ្នកដោយចុចប៊ូតុងកែសម្រួលទំព័រ: កែសម្រួលទំព័រ ៖

 • ព័ត៌មានលំអិតនៃផលិតផល : ក្នុងទំព័រនេះប្រសិនបើអ្នកចង់កែសម្រួលគឺត្រូវធ្វើឱ្យប្រាកដថាអ្នកចុចមើលលើផលិតផលផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាមួយគណនី SM។ ដូច្នេះវានឹងបង្ហាញប៊ូតុងកែសម្រួលក្នុងព័ត៌មានមូលដ្ឋាន។

 • បង្កើត / ធ្វើឱ្យទាន់សម័យផលិតផល : អ្នកអាចចុចលើការផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្ញុំដើម្បីមើលផលិតផលរបស់អ្នកនិងការដាក់ Mouse នៅលើវាហើយអ្នកនឹងឃើញប៊ូតុងកែសម្រួលគ្រាន់តែចុចដើម្បីធ្វើឱ្យទាន់សម័យ។ • ទំព័រទាំងអស់ : អ្នកអាចចុចដើម្បីធ្វើឱ្យទាន់សម័យនៅលើគ្រប់ទំព័រទាំងអស់ជាមួយនឹងទំព័រណាដែលបង្ហាញផលិតផលជា លក្ខណៈផ្ដេក ហើយអ្នកគ្រានតែដាក់ Mouse នៅលើវា អ្នកនឹងឃើញប៊ូតុងកែសម្រួលគ្រាន់តែចុចដើម្បីធ្វើឱ្យទាន់សម័យ។

អ្នកអាចរាយការណ៍ទៅផលិតផលដែលអ្នកមិនចូលចិត្តឬគិតថាវាគឺជាប្រកាសពីផលិតផលក្លែងក្លាយ។ អ្នកមានវិធី 2 យ៉ាងដើម្បីរាយការណ៍។

 • ផលិតផលបង្ហាញជាលក្ខណៈបញ្ឈរ : អ្នកអាចចុចលើរូបតំណាងការកំណត់ហើយវានឹងបង្ហាញបញ្ជីរបាយការជ្រើសរើសយកមួយសម្រាប់ហេតុផលរបស់អ្នក។ • ផលិតផលបង្ហាញជាលក្ខណៈផ្ដេក : អ្នកអាចដាក់ Mouse នៅលើផលិតផលនេះហើយវាបង្ហាញព្រួញ ចុចលើវាដើម្បីបង្ហាញបញ្ជីរបាយរបាយការណ៏ជ្រើសរើសយកមួយសម្រាប់ហេតុផលរបស់អ្នក។

អ្នកប្រើអាចចុចលើប៊ូតុងចូលប្រើប្រាស់ដែលតភ្ជាប់ទៅចូលនិងទំព័រចុះឈ្មោះ • អ្នកប្រើអាចចុះឈ្មោះគណនីថ្មីដោយចុចលើប៊ូតុងចុះឈ្មោះ។

  how to register in shoppymesh
 • អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវតែផ្តល់ព័ត៌មានមូលដ្ឋានខ្លះ (ឈ្មោះ, អ៊ីម៉ែល, ឈ្មោះអ្នកប្រើ, និងពាក្យសម្ងាត់) និងទទួលយកគោលការណ៍លក្ខខណ្ឌ និង ឯកជនភាពរបស់វែបសាយបន្ទាប់មកចុចលើប៊ូតុងបន្តដើម្បីបញ្ចប់ការចុះឈ្មោះនេះ។

  how to register in shoppymesh

អ្នកប្រើអាចចុចលើប៊ូតុងចូលប្រើប្រាស់ដែលតភ្ជាប់ទៅចូលនិងទំព័រចុះឈ្មោះ • អ្នកប្រើប្រាស់អាចចូលជាមួយគណនីដែលមានស្រាប់ដោយផ្ដល់នូវអ៊ីម៉ែលនិងពាក្យសម្ងាត់របស់ពួកគេបន្ទាប់មកចុចលើប៊ូតុងចូល។

  how to sign-in in shoppymesh
 • អ្នកប្រើប្រាស់អាចចូលដោយប្រើគណនីហ្វេសប៊ុកដែលតម្រូវឱ្យមានហ្វេសប៊ុកអ៊ីមែលនិងពាក្យសម្ងាត់។ បានកត់សម្គាល់ថា: នៅពេលដែលអ្នកប្រើចូលតាមរយៈហ្វេសប៊ុក, អ្នកប្រើត្រូវការផ្លាស់ប្តូរពាក្យសម្ងាត់លើកដំបូងនៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីចូលជាមួយនឹងវិធីសាស្រ្តជាលើកដំបូងបើមិនដូច្នេះទេអ្នកប្រើគណនីហ្វេសប៊ុកនៅតែត្រូវការដើម្បីចូល (សម្លឹងមើលទៅលើរបៀបដើម្បីផ្លាស់ប្តូរពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកប្រើ)។

  how to sign-in in shoppymesh

អ្នកប្រើអាចផ្លាស់ប្ដូរពាក្យសម្ងាត់របស់ពួកគេដោយធ្វើតាមជំហានដូចខាងក្រោម:

 • សូមចុចលើឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់និងចុចលើការកំណត់ឬចុចលើការកំណត់នៅលើម៉ឺនុយធ្លាក់ចុះនៃទំព័រអ្នកប្រើប្រាស់

  how-to-change-setting in shoppymesh
 • ចុចលើប៊ូតុងសន្តិសុខ។

  how-to-change-setting in shoppymesh
 • ដាក់ Mouse នៅលើព័ត៌មានពាក្យសម្ងាត់បន្ទាប់មកចុចលើកែសម្រួលដើម្បីផ្លាស់ប្តូរពាក្យសម្ងាត់ថ្មី។

  how-to-change-setting in shoppymesh
 • ផ្តល់នូវពាក្យសម្ងាត់បច្ចុប្បន្ននិងពាក្យសម្ងាត់ថ្មី។
  កត់សម្គាល់: ប្រសិនបើអ្នកប្រើចូលតាមរយៈហ្វេសប៊ុកនិងមិនដែលផ្លាស់ប្តូរពាក្យសម្ងាត់: នោះពាក្យសម្ងាត់បច្ចុប្បន្នមិនចាំបាច់ផ្តល់ទ្បើយ។

  how-to-change-setting in shoppymesh
 • ចុចលើប៊ូតុងរក្សាទុកការផ្លាស់ប្តូរដើម្បីបញ្ចប់។

អ្នកប្រើប្រាស់អាចផ្លាស់ប្តូរការកំណត់បានដោយចុចនៅលើឈ្មោះអ្នកប្រើហើយជ្រើសម៉ឺនុយការកំណត់ឬអ្នកអាចចូលទៅកាន់ទំព័រអ្នកប្រើប្រាស់និងចុចលើម៉ឺនុយ 'ផ្សេងទៀត' ហើយជ្រើសការកំណត់ (តម្រូវឱ្យអ្នកប្រើចូល)។

how-to-change-setting in shoppymesh

how-to-change-setting in shoppymesh

នៅពេលដែលអ្នកប្រើភ្លេចពាក្យសម្ងាត់របស់ពួកគេ ពួកគេអាចផ្លាស់ប្តូរពាក្យសម្ងាត់ដោយធ្វើតាមជំហានដូចខាងក្រោម:


 • សូមចូលទៅកាន់ទំព័រចូលប្រើប្រាស់។

 • ចុចលើភ្លេចពាក្យសម្ងាត់។

 • បំពេញអាសយដ្ឋាន​អីុម៉ែលរបស់អ្នកក្នុងប្រអប់អត្ថបទ។

 • ចុចលើប៊ូតុងដំណើរការ។

 • សូមពិនិត្យមើលអ៊ីមែលរបស់អ្នកហើយចុចលើតំណពាក្យសម្ងាត់។

 • បំពេញពាក្យសម្ងាត់ថ្មីរបស់អ្នកហើយចុចប៊ូតុងបន្តដើម្បីបញ្ចប់។បច្ចុប្បន្ននេះ សបភី មេស ពុំបានផ្តល់ឲ្យនូវការផ្ទេរ ឬ បង់ប្រាក់តាមរយះគេហទំព័រនេះឡើយ។ អ្នកលក់និងអ្នកទិញអាចទំនាក់ទំនងចរចារនិងព្រមព្រៀងគ្នាចំពោះការបង់ថ្លៃទំនិញ។

ចំពោះការដឹកជញ្ជូនទំនិញគឺអាស្រ័យទៅលើអ្នកលក់និងអ្នកទិញទំនិញធ្វើការព្រមព្រៀងគ្នា។ សបភី មេសពុំទទួលខុសត្រូវចំពោះការដឹកជញ្ជូនទំនិញនោះទេ។