សូមស្វាគមន៍មកកាន់ ShoppyMesh

នាំលោកអ្នកទៅកាន់ បទពិសោធន៍ថ្មី នៃការទិញដូរ និងផ្សព្វផ្សាយផលិតផល តាមប្រព័ន្ទ អីុនធើណែត

ShoppyMesh សក័្តសម ដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ ម្ចាស់អាជីវកម្ម ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយ និងលើកកម្ពស់ការផ្សព្វផ្សាយ ផលិតផល របស់ពួកគេនៅ លើបណ្តាញ Internet ដើម្បីទទួលបាន ការចាប់អារម្មណ៍ និងបង្កើន ឱកាសមួយសម្រាប់ លក់ និងសម្រាប់ អតិថិជន លើប្រព័ន្ធទិន្នន័យ ដែលបានបានរៀបចំ ដើម្បីស្វែងរក ផលិតផល របស់ពួកគេហើយ និងអាចទាក់ទងជាមួយនឹង អ្នកដទៃទៀត នៅលើ ShoppyMesh ដូច ការផ្ញើសារ ភ្លាមៗ, follow ឬការ ទទួល follow, បញ្ចូល ផលិតផល ក្នុងបញ្ជីរដើម្បីមើល ឬ រាយការណ៍ពី ផលិតផល និងមុខងារជាច្រើនផ្សេងៗទៀត!

អ្នកលក់

ងាយស្រួល ផ្សព្វផ្សាយលក់, ទទួលសារភ្លាមៗ, ទទួលដំណឹង ពីសកម្មភាពលើផលិតផលរបស់អ្នក,​ បញ្ចប់សមិទ្ធិផល, ទទួលបាន រង្វាន់ និង ដោះយក មុខងារផ្សេង, លើកកម្ពស់ការផ្សព្វផ្សាយ ផលិតផលដើម្បីទទួលអ្នក មើលកាន់តែច្រើន,​​ របាយការណ៍ពី ផលិតផលរបស់អ្នក, អាច upgrade គណនីរបស់អ្នកដើម្បីទទួលបាននូវ មុខងារ ល្អៗក្នុងការ​ជំរុញការលក់របស់អ្នក ។

អានបន្ថែម

អ្នកទិញ

ការបង្ហាញផលិតផលមានរបៀប, លទ្ធភាពក្នុងការ ចូលចិត្ត បញ្ចេញយោបល់, ការផ្ងើរសារផ្ទាល់ទៅកាន់បុគ្គលផ្សេងទៀត, ទទូល ដំណឹង ពីផលិតផលដែលអ្នក ដាក់ចូលបញ្ជីរមើល, រុករកអ្នកលក់ផ្សេងទៀត និង follow ពួកគេ ឬ ទទួលការ follow ពីពួកគេ, បញ្ចប់សមិទ្ធិផល, ទទួលបាន រង្វាន់ និង ដោះយក មុខងារផ្សេងៗ​ ។

អានបន្ថែម

ការចុះឈ្មោះ

អ្នកអាច ក្លាយជា សមាជិក ShoppyMesh សម្រាប់ការលក់ ឬទិញ ផលិតផល ត្រឹមតែ មួយជំហានប៉ុណ្ណេាះ, ការបំពេញសំណុំបែបបទ ចុះឈ្មោះ មានភាពសាមញ្ញ! អ្នកក៏ អាចយក ការចុះឈ្មោះ ដោយប្រើគណនី Facebook របស់អ្នក ដោយមិនចាំបាច់ ត្រូវបំពេញនៅក្នុង ព័ត៌មាន ដទៃទៀត និងការ ដាក់ រូបថត ឬ រូប Cover ឡើយ។ អ្នកក៏អាចប្រើ ចូលនិង ចុះឈ្មោះនៅលើ កម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ ShoppyMesh ផងដែរ ដើម្បី ស្វែងរកយ៉ាងងាយ ក្នុងដៃ របស់អ្នក និងទទួលបាន ការជូនដំណឹង ភ្លាម កាន់តែច្រើន និងអត្ថប្រយោជន៍ ជាច្រើនទៀត !

register with shoppymesh

ការផ្សព្វផ្សាយផលិតផល

ស្វែងយល់ពី ផលិតផល ដែលអ្នកចូលចិត្ត គឺនៅ ភាពងាយស្រួល ជាមួយនឹងការរចនា ក្នុងការបង្ហាញ របស់យើងក្នុងការ ជួយអ្នក ងាយស្រួលរកមើលផលិតផល របស់អ្នកហើយ គ្រាន់តែមួយក្លីច អ្នកអាចមើលព៍ត៌មាន លម្អិត ផលិតផល ដែល មាន ព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ អ្នកត្រូវការទាក់ទង ឬ ការទិញ ផលិតផល។ ជំនួសឱ្យគ្រាន់តែ ស្វែងរក យើងបាន ផ្ដល់ឱ្យអ្នក ឧបករណ៍ ស្វែងរក ដើម្បីជួយអ្នក បង្រួម ការស្វែងរក ផលិតផលរបស់អ្នក និងស្វែងរក បានយ៉ាងឆាប់រហ័ស នូវអ្វីដែលអ្នក ត្រូវការ! ក្នុងនាមជា អ្នកលក់ យើង ជួយការផ្សព្វផ្សាយ ផលិតផល ដោយ ងាយស្រួល ជា 5 ជំហានសាមញ្ញ ជាមួយនឹង ការងារស្វ័យប្រវត្តិ មួយចំនួនដូចជា ទៅយក ពណ៌ ផលិតផលរបស់អ្នក និងលម្អិត ដើម្បីពិពណ៌នាអំពី ផលិតផលរបស់អ្នក បានយ៉ាងល្អ នៅក្នុងការរៀបចំ នេះ!

post product online with shoppymesh

Follow, ទទួលការ follow, សារ និងបណ្ដាញសង្គម

ចាប់អារម្មណ៍ នៅលើ ផ្សព្វផ្សាយ ផលិតផល របស់នរណាម្នាក់ ? ចង់ទទួលបាន ព័ត៌មាន ពីពួកគេ ? ដូច្នេះ follow ពួកគេ ពេលនេះ ShoppyMesh អ្នកអាចទទួលបាន ព័ត៌មាន ពីពួកគេ សារដោយផ្ទាល់និង ផ្សេងៗច្រើនជាងនេះ ជាមួយនឹង អ្នកដទៃទៀត នៅលើពិភព ShoppyMesh នេះ!

follow seller on shoppymesh

បញ្ចប់នូវសមិទិ្ធផល និងទទួលរង្វាន់

ដូចជាការ ផ្សព្វផ្សាយផលិតផល, share ផលិតផលផ្សេងទៀត របស់អ្នក ទទួលការមើល , ការចូលចិត្ត , ទាំងនេាះជា សកម្មភាព ដើម្បីទទួលបាន ពិន្ទុ ដើម្បីបញ្ចប់ សមិទ្ធិផល ប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នក និងទទួលបាន រង្វាន់ ដ៏មានតម្លៃ ដើម្បីជួយអ្នក បង្កើនការ ទទួលការទាក់ទាញ និងកេរ្តិ៍ឈ្មោះ របស់អ្នកនៅក្នុង ShoppyMesh !!!

reward feature with shoppymesh